Ønsker du at klage

Danrisk Forsikringsagenturs filosofi baserer sig på gensidig tillid, samarbejde og super tilfredse kunder. Lever vi derfor ikke op til dine forventninger, og du ønsker at drøfte det med os, kan du altid kontakte os.

Handler din klage om en skadeafgørelse kan der her rettes henvendelse til e-mail info@danrisk.com.

Handler din klage om andet end skader, kan du rette henvendelse til account direktør Karina Byrdal på e-mail kkr@danrisk.com.

Ønsker du at klage