Ejerskab

Danrisk Forsikringsagentur er en danskejet virksomhed, der er kendetegnet ved nærvær og evnen til at finde løsninger, uden at skulle konsultere et fjernt hovedkontor. Medarbejderne er lettilgængelige, handlekraftige og ukomplicerede at samarbejde med i dagligdagen. Danrisk Forsikringsagenturs ejere, som ses ovenfor, er ligeledes seniorpartnere og ejere af Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab. 
Den daglige drift varetages af direktør Kurt V. Hansen.

Ejerskab